Infolinia

+48 91 481 74 00

Rok 2002

Podsumowanie

Ruch pasażerski Operacje lotnicze Cargo Poczta
  • Odloty 38300 osób
  • Przyloty 38482 osób
  • Odloty 3212
  • Przyloty 3212
  • Odloty 79.82 ton
  • Przyloty 162.24 ton
  • Odloty 109.45 ton
  • Przyloty 103.29 ton

Miesiąc po miesiącu

Ruch pasażerski

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 2114 2254 4421 2743 2934 5514 3311 3578 3234 3252 2623 2322 38300
Przyloty 2077 4055 2992 2611 3037 5306 3388 3411 3278 3288 2653 2386 38482

Operacje lotnicze

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 183 226 295 233 261 323 312 350 310 312 218 189 3212
Przyloty 183 224 297 232 263 322 313 347 311 317 216 187 3212

Cargo (tony)

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 2.38 4.32 9.37 2.72 10.43 8.25 8.72 11.85 6.54 5.94 5.08 4.22 79.82
Przyloty 7.85 13.26 10.17 10.68 10.91 17.1 14.94 13.32 13.51 16.16 19.25 15.09 162.24

Poczta (tony)

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 10.4 9.26 10.02 9.03 7.92 9.29 8.5 7.5 9.43 9.4 8.66 10.04 109.45
Przyloty 8.7 7.14 9.4 7.65 6.76 8.51 10.68 8.5 9.91 9.45 8.1 8.49 103.29

Kierunki

Kopenhaga

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 213 244 324 218 199 308 106 218 224 311 209 186 2760
Przyloty 200 299 231 212 239 242 120 198 271 286 213 192 2703

Nieregularny ruch pasażerski

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 36 85 1723 60 87 2188 97 352 186 248 141 74 5277
Przyloty 47 1634 387 64 96 2062 96 260 178 210 147 72 5253

Warszawa

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem
Odloty 1865 1925 2374 2465 2648 3018 3108 3008 2824 2693 2273 2062 30263
Przyloty 1830 2122 2374 2335 2702 3002 3172 2953 2829 2792 2293 2122 30526